के तिमी अनन्तसम्म आफ्ना पापहरूविरुद्ध सुरक्षित छौ?

के तिमी अनन्तसम्म आफ्ना पापहरूविरुद्ध सुरक्षित छौ? प्रभु येशूमा साँचो विश्वास राख्ने मान्छेका लागि सशर्त सुरक्षा बारे बाइबलमा भनिएका कुरा …

एक्युमेनिकल्इजम माथि एक नजर

एल्यासीबको आत्मा—एक्युमेनिकल्इजममाथि एक नजर सूसन म्यूच द्वारा “… पुजारी एल्यासीब हाम्रा परमेश्वरको भवनको भण्डारका अधिकारी नियुक्त भएका थिए । तिनको …

हामीतिर हेर्

डैनियल ईखल्बर्गर “यूहन्नासँगै पत्रुसले त्यसलाई एकटक लाएर हेरीकन भने, हामीतिर हेर् ।” प्रेरित ३ः४ । उत्तरी अमेरिकामा जब जार्ज वाइटफील्डले …

मौका परेको बेलामा

मौका परेको बेलामा टी. डिविट तल्मेज “… फेलिक्स उनकी यहूदी पत्नी द्रूसिल्लालाई साथमा लिएर आए… र उनले पावललाई बोलाएर ख्रीष्ट …

हामी को हौ

नमस्ते मित्र । हामी को हौँ भत्रे विषयमा तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ होला । हामी कुनै संप्रदाय होइनौँ । नयाँ करारमा …

म प्रोटेस्टेन्ट किन होइन

उपरोक्त शीर्षक कसै(कसैको लागि आश्चर्यजनक हुन सक्छ, किनभने धेरै मान्छेहरूको धारणामा सबै गैर(कैथोलिक व्यक्तिहरू प्रोटेस्टेन्ट हुन् । तर वास्तविकता त्यस्तो …

पाप – एउटा सानो कुरा छ र?

“… पाप सम्पूर्ण रूपले पापमय बनोस् ।” ७ः१३ रोमी । क्रिश्चियन हो, जुन हलुका तरिकामा तिमी पापको विषयमा विचार गर्छौ, …

धार्मिक चलचित्रहरूका खतरा

जब परमेश्वरले मोशालाई पवित्र वासस्थानको रूपरेखा प्रदान गर्नु भयो, उहाँले ध्यानपूर्वक त्यसमा हरेक विवरण सामेल गर्नु भयो । मोशालाई मूल …