स्वर्गीय जीवन

विलियम ला कसलाई थाहा छैन शुद्धता र पवित्रताको कुरा गर्नुभन्दा उत्तम शुद्ध र पवित्र हुनु हो? कसलाई थाहा छैन, कुनै …

संसारको एक मित्र?

उनीहरू संसारलाई अप्रसन्न गरि रहेका छैनन् सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा आज आफूलाई व्रिmश्चियन भन्ने अत्यधिक मानिसहरू सत्यसँग मौनतासाथ किन छल गरि …

के गुप्त पुनरागमन हुने छ?

“तिमीले पुनरागमन प्राप्त गर्न सकेनौ भने, पशुको छाप पाउने पात्र नहौ !” मैले एक चोटि हेरेको लेख यसरी आरम्भ भएको …

मानवतावाद

मानवतावाद “किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झूटसँग साटेर सदासर्वदाका परमधन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टि गरिएका थोकहरूको पूजा र सेवा गरे ।” …

आराधनामा वाद्ययन्त्र

कोरिन्थीहरूलाई आत्मा र बुझाइका साथ गाउने निर्देश दिइएको थिइयो । “चर्चका बीचौँ बीच, मैले तपाईँको स्तुति गाउने छु” भन्ने भविष्यवाणी …

आफ्नो घरको शासन

परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूबाट विश्वव्यापी पवित्रता चाहनु हुन्छ,कैयौँ व्यक्तिहरूले यो गलत धारणा आत्मसात गरेका छन् कि आइतवारका आराधना सेवाहरू पवित्र छन्, …

प्रभु येशू

प्रभु येशू येशूले मत्ती १६ः१३ मा आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नु भयो, “मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्छन्?” उहाँका चेलाहरूले जवाफ …

के प्रभु येशू बाँडिनु भएको छ?

“भाइ हो, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा म तिमीहरूलाई आग्रह गर्छु, कि तिमीहरू सबै एउटा अर्कासँग सहमत होओ, र तिमीहरूको …