हामी को हौ

नमस्ते मित्र । हामी को हौँ भत्रे विषयमा तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ होला । हामी कुनै संप्रदाय होइनौँ ।
नयाँ करारमा हामीले पढेका अनुसार, हामी जीवित परमेश्वरका मण्डली हौँ ।
धेरै लामो समयदेखि, परमेश्वरका चर्चका प्रेरितहरूको शिक्षाबाट धार्मिक संसारले प्रस्थान गरेका छन् ।
यस तथ्यको प्रमाण हाल विद्यमान आध्यात्मिक निर्जीवता र असंवेदनशीलता, संसारिकतातिर प्रवाह,
गहिरो आध्यात्मिकतामा कमी, ईभान्जलिस्टिक उत्साहको हानि, र परम्परा, मान्छेको शासन एवं
सिद्धान्तमा बौद्धिक सम्झमाथि बढ्दो निर्भरताले प्रस्तुत गर्छ । परमेश्वरले यी अन्धयारा परिस्थितिहरू
सहन गर्न सक्नु हुत्र । उहाँले अब जागृति गर्न एक पवित्र आत्मा पठाउनु हुन्छ । यो आत्माको दैविक
कार्य हो, जसको आज्ञा परमेश्वरले दिनु भएका छन् र जसको भविष्यवाणी प्रकाश र बाइबलका अन्य
ठाउँहरूमा भएका छन् । परमेश्वरले आफ्नो चर्च बहाल गर्नु हुने छ अनि उहाँले हरेक संप्रदाय र
विखण्डनबाट आफ्ना सबै वास्तविक नानीहरूलाई एक मण्डलीमा फिर्ता बोलाउनु हुन्छ ।
परमेश्वरका अनमोल शब्दहरू परमेश्वरका नानीहरूले पूर्ण रूपमा सुत्रे र तिनको पालन गर्ने समय
आएको छ । उहाँले प्रेरितहरूका शिक्षा अनुसार परमेश्वरको चर्चमा हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ;
नाममात्रको चर्चमा होइन, तर वास्तविक र शक्ति भएको चर्चमा । यस बारेमा बाइबल भन्छन्, परास्त,
विभाजित, आध्यात्मिक रूपमा जीर्ण र शक्तिहीन चर्चको लागि परमेश्वर आउनु हुत्र । उहाँ तेजस्वी
चर्चका लागि आउनु हुन्छ, दाग वा चाउरी वा कुनै अन्य त्यस्तो चीज नभएको चर्चका लागि आउनु
हुन्छ (एफिसी ५ः२७) ।
उहाँको महिमित, रगतको मूल्य तिरेर प्राप्त गरिएको दुलही, परमेश्वरको चर्च परमेश्वरलाई दिनलाई,
यस बहालीको समयमा, जब प्रेरितहरूको शिक्षाको सन्देश पुनः स्पष्टता, शुद्धता र शक्तिका साथ
गुञ्जायमान छ, हामी आनन्दमगन छौँ । यसले अब प्रभु येशूका शीघ्र पुनरागमनका लागि स्वयंलाई
तयार गर्दछ ।
परमेश्वरको सत्यतालाई प्रेम गर्नेहरूसँग भेट्न हामी उत्सुक छौँ र तपाईंका कुरा सुत्र चाहन्छौँ !
“पवित्र आत्मा र दुलही भत्रुहुन्छ, आउनुहोस् । जसले सुन्छ, त्यसले भनोस्, आउनुहोस् । जो तिर्खाउँछ
त्यो आओस्, जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैँमा लिओस् ।” प्रकाश २२ः१७ ।

Leave a Comment