स्वर्गमा जानका लागि . . .

. . .तपाईर्ललाई
फेरि जन्मनु पर्छ ।
‘मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मनुपर्छ भन्दा
अचम्म नमान’(युहन्ना ३ः७)
हामी बसेको संसार दिन प्रतिदिन अझ
बढी पतीत भइरहेछ । आतंककारीहरुको डरले समाचार
का अग्रपंतिहरु नियन्त्रित छन् । किशोर, किशोरीहरुले
आफ्ना कक्षाका साथीहरु र समकक्षीहरुको हत्या गरि
रहेका छन् । अर्काको भलाई सोच्नु कमजोरीको संकेत
मान्न थालिएको छ । अविवाहित दम्पतिहरु र
अनावश्यक बच्चाहरुले हरेकका हत्केलाहरु भरिएका
छन् । गर्भपतका क्लिनिकहरु बढिरहेका छन् । नैतिकता
द्रुतगतिमा घटिरहेको छ जवकि अरुलाई वेवास्ता गर्ने
क्रम बढिरहेको छ ।
यस्तो भयावह अवस्थामा, येशुका बचनहरु
प्रष्ट्र र ठूलो स्वरमा गुञ्जिरन्छन्, ‘मैलै तिमीलाई नयाँ
गरि जन्मनुपर्छ भन्दा अचम्म नमान ।’ अर्को शब्दमा,
आश्चर्य नहोऊ, जव म तिमीलाई भन्छु कि तिमीले
फेरि जन्मनु छ । तपाईलाई थाहाँ छ प्रभुको
चमत्कारी शक्तिल े पनि गिर्दा े पाप र त्यसका े पभ्र ावलाई
रोक्न सक्दैन । प्रभुले पापको राज्यलाई ध्वस्त गर्ने
विचार गर्नुभएको छ । त्यस कारण मुक्तिदाताका
बचनहरु निर्दिष्ट र लक्षित छन् । तपाइलाई फेरि
जन्मनु पर्छ । येशु तपाईलाई पापका बन्दनहरुबाट
मुक्त गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँ तपाईलाई नयाँ स्वतन्त्रता
. . .तपाईर्ललाई
फेरि जन्मनु पर्छ ।
को जीवन दिन चाहनुहुन्छ । तपाई परमेश्वरको
राज्यमा फेरी जन्मेको र नयाँ प्राणी बनेको उहाँ हेर्न
चाहनुहुन्छ । ‘यसकारण कोही ख्रिष्टमा छ भने त्यो
नयाँ सृष्टि हो, पुरानो वितिगएको छ, नयाँ आएको
छ ।’ २ कोरन्थी ५ः१७ । मेरो साथी, तपाईले जतिसुकै
पाप गर्न ु भएका े र इशर्् वरका े विरुद्ध जान ु भएको
भएता पनि, उहाँले तपाईलाई भर्खर जन्मेको बच्चा
जस्तै सफा र निर्दोष बनाइदिनु हुन्छ । यदि तपाईले
सहि पश्चाताप गरि उहाँलाई खोज्नुभयो भने ।
आजभोलि धेरै मानिसहरुको दिमागमा
एउटा चर्चित विश्वास छाएको छ । त्यो विश्वास
भनके पभ्र लुर्इ पस्र न्न पार्न छ भन पभ्र लुर्इ विश्वास
गर, चर्च जाऊ र आफुले सकेजति राम्रो गर । तर
प्रिय मित्र, यो शैतानले फैलाएको झुठो आस्वासन
हो । युहन्ना ३ः३ मा येशु भन्नुहुन्छ, ‘साच्चै म
तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरि जन्मेन भने उसले
परमेश्वको राज्य देख्न सक्दैन ।’ ‘यदि तपाई पर
मेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने उहाँ जे भन्नु हुन्छ
तपाई त्यो गर्न तयार हुनुहुनेछ । तपाईले आफ्नो
पापको लागि परमेश्वरको क्षमा प्राप्त गर्नुपर्छ र
सम्पुर्ण पापलाई त्यागी येशुमा नयाँ जीवन जीउनु
पर्छ – पाप रहित एक पवित्र जीवन ।
आज यी शब्दहरुलाई विचार गर्नुहोस् ।
यी शब्दहरु प्रेमले ओतप्रोत भएर दिइएको हो न कि
घृणाले । ‘किनकी परमेश्वरले संसारलाई दोषी
ठहराउन भनि पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर
संसार उहाँद्धारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो ।’
(युहन्ना ३ः१७)आज्ञाकारी र इमान्दारी भएर जो येशुको
सामुन्ने आउँछ, उसलाई येशुले उद्धार गर्नुहुन्छ ।
उहाँ तपाईलाई नर्क जानबाट बचाउन र उद्धार गर्न
तत्पर हुनुहुन्छ ।
कृपया आफ्नो आत्माको जाँच आजै
गर्नुहोस् । यदि तपाईलाई उद्धार गरिएको छैन भने
तुरुन्त परमेश्वरको नाममा सम्र्पक गर्नुहोस् अन्यथा
धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ । सम्पूर्ण पापलाई स्वीकार
गरी त्यसलाई त्याग्नु होस् र तपाईलाई प्रभुले बचाउनु
हुन्छ । तपाईलाई फेरि जन्मनु छ ।
–डेलेल हेटेटन

Leave a Comment