व्रिmश्चियनहरू पापबाट मुक्त भएका छन्

एफ. जी. स्मिथ द्वारा
“पाप हरण गर्नलाई नै उहाँ प्रकट हुनु भएको हो भन्ने कुरा तिमीहरू जान्दछौ । र उहाँमा कुनै पाप छैन । उहाँमा
रहने कसैले पाप गरि रहँदैन । पाप गरि रहने, कसैले उहाँलाई नता देखेको छ, न चिनेको नै छ ।” १ यूहन्ना ३ः५(६ ।
यो सुसमाचारको अपरिवर्तनशील मानक छ ।
१. प्रभु येशूले सिकाउनु भयो, “साँच्चै, म तिमीहरूलाई भन्दछु, पाप गर्ने प्रत्येक पापको कमारो हो । …यस कारण
पुत्रले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गरायो भने तिमीहरू निश्चय स्वतन्त्र हुने छौ ।” यूहन्ना ८ः३४(३६ । पापको बन्धनबाट
सम्पूर्ण स्वतन्त्रताको आश्वासन यहाँ दिइएको छ ।
यूहन्नाको अनुभाग पाँचमा हामी एक जना पक्षघाती व्यक्तिको कुरा पढ्छौँ जुन बेथस्दाको जल(कुण्ड नजिक थियो र
उसको रोग अठतीस वर्षदेखि चलि आइरहेको थियो । प्रभु येशू त्यहाँ आउनु भयो र त्यसलाई निको पार्नु भयो । “त्यस
पछि येशूले त्यसलाई मन्दिरमा भेट्टाएर भन्नु भयो, हेर तिमी निको भएका छौ । फेरि पाप नगर, र तिमीमाथि अझ
बढी खराबी आई नपरोस् ।” (छन्द १४) । त्यस्तो आदेश जसको उल्लङ्घनले अठतीस वर्षसम्म भोगेको पीडाभन्दा पनि
पीडाजनक दण्ड त्यस बिचारा मान्छेले पाउने थियो—त्यस्तो (मिथ्या आभासमा) पालन गर्न नसकिने आदेश दिएकोमा
प्रभु येशू अन्यायपूर्ण हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको कल्पना गर्नु पनि हास्यास्पद छ । त्यो आज्ञा पालन गर्न सकिने खालको
थियो । पापबिना जीवनयापन गर्न, त्यस मान्छेले प्रभु येशूबाट शक्ति प्राप्त ग¥यो ।
पुनः यूहन्ना ८ः३(११ मा हामी पढ्छौँ एक महिलाको कुरा जसलाई व्यभिचारमा पव्रmाउ गरेको थियो । एक छोटो
छलफलमा शास्त्री र फरिसीहरू आ(आफ्ना पापहरूका कारण आफ्नै अन्तस्करणको ताडना मार्फत त्यहाँबाट गए, प्रभु
येशूले त्यस स्त्रीलाई हेरेर भन्नु भयो, “‘तिनीहरू कहाँ गए? के कसैले तिमीलाई दण्ड दिएन?’ त्यसले भनी, ‘प्रभु,
कसैले दिएन ।’ येशूले भन्नु भयो, ‘मपनि तिमीलाई दण्ड दिन्नँ । जाऊ, अनि फेरि पाप नगर ।’”
२. पत्रुसले सिकाउनु भयो, “यस कारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस्, कि तपाईँहरूका पाप मेटिऊन्, र
परमप्रभुको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस् ।” प्रेरित ३ः१९ । “… ख्रीष्टले पनि तिमीहरूका निम्ति कष्ट भोग्नु
भयो, अनि तिमीहरूका लागि एउटा उदाहरण छोडिजानु भयो, र तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्नु पर्छ ः उहाँले कुनै
पाप गर्नु भएन, र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाइएन ।” १ पत्रुस २ः२१, २२ ।
३. पावलले सिकाए, “होशमा होओ, अब उपरान्त पाप नगर । किनकि कतिलाई त परमेश्वरको ज्ञानै छैन ।
तिमीहरूलाई लज्जित पार्नलाई मैले यो कुरा भनेको हुँ ।” १ कोरिन्थी १५ः ३४ । रोमीको लगभग पूरा छैठौ अनुभागले
पापबाट व्रिmश्चियनहरूको मुक्तिको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । मैले यहाँ यसलाई अभिव्यक्त गर्ने केही छन्दहरू
प्रस्तुत गर्ने छु ।
“अब हामी के भनौँ? के अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी पापमा लागिरहौँ त? त्यस्तो नहोस् ! हामी जो
पापको लागि म¥यौँ, त कसरी हामी अझै त्यसैमा जिउनु?” (छन्द १, २) । “यसै गरी तिमीहरूले पनि पापको लागि
मरेका, तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएका ठान्नु पर्छ । यस कारण शरीरका अभिलाषा अनुसार चल्नु
नपरोस् भनी तिमीहरूका मरणशील शरीरमा पापलाई राज्य गर्न नदेओ ।” (छन्द, ११ १२) । “…पापले तिमीहरूमाथि
राज्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ, तर अनुग्रहको अधीनमा छौ ।” (छन्द १४) । “…तिमीहरू,
जो एक पल्ट पापका कमारा थियौ अब जुन शिक्षाको नमुनामा तिमीहरू सुम्पिएका थियौ, त्यो हृदयले पालन गर्ने
भएका छौ । तिमीहरू पापबाट मुक्त गराइएर धार्मिकताका कमारा भनेका छौ ।” (छन्द १७, १८) । “तर अब तिमीहरू
पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका कमारा भएका छौ, अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो, र त्यसको
अन्त्य चाहिँ, अनन्त जीवन ।” (छन्द २२) ।
पावल आफै पापी र पापका रक्षक थिए भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने प्रयास कसैकसैले गर्छन्; तर पापको विषयमा
व्रिmश्चियनहरूको दृष्टिकोणलाई सदाको लागि स्थापित गर्न, यो अनुभाग एकलै पर्याप्त छ ।
४. यूहन्नाले सिकाए, “तर उहाँ ज्योतिमा हुनु भएझैँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने, एउटा अर्कासित हाम्रो
सङ्गति हुन्छ, र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ । यदि हामीमा पाप छैन भनी हामी भन्छौँ
भनेता हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ, र हामीमा सत्य हुँदैन । यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार ग¥यौँ भने उहाँले
हाम्रा पाप क्षमा गर्नु हुन्छ, र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नु हुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ ।”
१ यूहन्ना १ः७(९ । यहाँ पापबाट सम्पूर्ण शुद्धता सिकाइएको छ, यस शुद्धताको सर्त के छ भने, हामीले पाप लुकाउनु
पनि हुँदैन र अस्वीकार गर्नु पनि हुँदैन, बरु हामीले “ज्योतिमा हिँड्नु पर्छ” र “आफ्ना पापहरू स्वीकार्नु पर्छ” । यसै
लेखकले यो पनि दर्साएको छ कि हामीले यस पापमुक्त अवस्थामा प्रभु येशूमा जिउनु पर्छ, किनभने उनले भन्छन्,
“उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नु पर्छ ।” १ यूहन्ना २ः६ । प्रभु येशू कुन चालमा
चल्नु भयो? पत्रुसले यस कुराको पुष्टि गर्छन् कि “उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन, र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा
पाइएन ।” (१ पत्रुस २ः२२) । यस कारण हामीले कुनै पाप गर्नु हुँदैन । यो व्रिmश्चियन मानक छ ।
यस कारण यूहन्नाले पुनः लेखेका छन्, “मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू पाप नगर भनी म यी कुरा तिमीहरूलाई
लेखि रहेको छु ।” १ यूहन्ना २ः१ । त्यसै छन्दमा उनले दर्साएका छन्, “तर कुनै मानिसले पाप ग¥यो भने पनि
पितासँग हाम्रो पक्षमा बोलिदिनु हुने एक जना हुनुहुन्छ, अर्थात् धार्मिक येशू ख्रीष्ट ।” यसले के देखाउँछ भने कुनै
तरिकामा पापमा परेका कारण कुनै व्यक्ति व्रिmश्चियन मानकबाट छुट्यो भने, त्यसको उद्धार सम्भव छ किनभने प्रभु
येशू पुनः क्षमा गर्न सहमत हुन सक्नु हुन्छ । यद्यपि यस कुराले अल्पतम रूपमा पनि यहाँ “उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति
आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नु पर्छ” (छन्द ६) भन्ने स्थापित मानकलाई कमजोर पार्दैन । तर प्रेरित एक कदम
अगाडि जान्छन्; व्रिmश्चियनहरूले यस मार्गमा हिँड्नु “पर्छ” भन्ने कुरा उनले दर्साएको मात्र छैन, बरु उनीहरूले
त्यसमा निश्चित रूपमा नै हिँड्नु पर्छ । “उहाँमा रहने कसैले पाप गरि रहँदैन । पाप गरि रहने कसैले उहाँलाई नता
देखेको छ न चिनेको छ ।” १ यूहन्ना ३ः६ । “परमेश्वरबाट उत्पन्न भएको कसैले पनि पाप गरि रहँदैन, तर
परमेश्वरका पुत्रले त्यसलाई सुरक्षित राख्नु हुन्छ, र दुष्टले त्यसलाई छुँदैन ।” १ यूहन्ना ५ः१८ ।
“साना बालकहरू, कुनै मानिसले तिमीहरूलाई छल्न नपाओस् । जसले ठीक काम गर्छ, त्यो धार्मिक हो, जस्तो उहाँ
धार्मिक हुनुहुन्छ । परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरि रहँदैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ, र
त्यसले पाप गरि रहन सक्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो ।” १ यूहन्ना ३ः७, ९ ।
पाठक महोदय, यस तथ्यलाई ध्यानपूर्वक बुझ्नुहोस्—यूहन्नाले भनेका छैनन् कि परमेश्वरका मानिसहरूले हरेक दिन
आफ्ना पापहरू स्वीकार्नु पर्छ वा तिनीहरूका लागि प्रायः पश्चाताप गर्नु पर्छ, तर उनले भनेका छन्, “पाप नगर” ।
हामी व्रिmश्चियन छौँ भनेर दाबी गर्नेहरूले प्रश्न सोधेका छन्, “प्रभु येशूले उद्धृत गर्नु भएका ‘पश्चाताप गर्न नपर्ने
सत्य(निष्ठ व्यक्तिहरू’ को हुन् (लूका १५ः७)?” उत्तर स्पष्ट छ ः उनीहरू व्रिmश्चियन छन्, जो परमेश्वरबाट जन्मेका
छन्, किनभने “परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन ।”

Leave a Comment