म प्रोटेस्टेन्ट किन होइन

उपरोक्त शीर्षक कसै(कसैको लागि आश्चर्यजनक हुन सक्छ, किनभने धेरै मान्छेहरूको धारणामा सबै
गैर(कैथोलिक व्यक्तिहरू प्रोटेस्टेन्ट हुन् । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन; हाम्रो विश्वास छ, यो लेख
पढेर तपाईँले यो कुरा बुझ्नु हुन्छ ।
म एक प्रोटेस्टेन्ट होइन किनभने मलाई उद्धार गरिएको छ र त्यसका परिणाम स्वरूप (प्रेरित २ः४७),
म चर्च आफ गाडको एक सदस्य हुँ, अनि चर्च आफ गाड कुनै प्रोटेस्टेन्ट “चर्च छैन” । सबै
प्रोटेस्टेन्ट “चर्चहरू” ले आ(आफ्नो स्रोत रोमन कैथोलिक प्रणालीमा पाउन सक्ने छन् । तर, रोमन
कैथोलिक प्रणालीको आरम्भभन्दा सैयौँ वर्ष पहिला, चर्च आफ गाडको स्थापना स्वयं प्रभु येशूले गर्नु
भएको छ (मत्ती १६ः१८) ।
चर्च आफ गाड एक दिव्य संस्था हो अनि प्रोटेस्टेन्टवादसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । प्रभु येशूले
आफ्नो चर्च, आफ्नो संस्था, बनाउनु भयो, जसको प्रधान उहाँ आफै हुनुहुन्छ (कलस्सी १ः१८) ।
उहाँले आफ्नो इच्छा अनुसार यस संस्था (चर्च मा सदस्यहरू राख्नु हुन्छ (१ कोरिन्थी १२ः१८) ।
उहाँको चर्च जीवित पत्थरहरूद्वारा निर्मित छ (१ पत्रुस २ः५), उद्धार गरिएका, नयाँ जन्म पाएका
मानिसहरू । चर्च आफ गाडमा कुनै मृत पत्थरहरू (अर्थात् पापीहरू) छैनन् । यदि कुनै सन्त पुनः
पापमा फर्किन्छ भने, ऊ वा उनी चर्च आफ गाडको(की) सदस्य रहँदैन, किनभने चर्च आफ गाड
दागरहित र निष्खोट रहेछ (एफिसी ५ः२७) ।
चर्च आफ गाडलाई पत्रुसको आधारमा निर्माण गरिएको छैन, अनि निश्चित रूपमा उनी पहिला पोप
थिएनन् । येशूले भन्नु भयो, उहाँले आफ्नो चर्च एक चट्टानमा निर्माण गर्नुहुन्छ । अनि प्रेरित
पावलले हामीलाई १ कोरिन्थी १०ः४ मा भनेका छन् “तथा त्यो चट्टान येशू हुनुहुन्छ ।” चर्च आफ
गाड प्रभु येशू नामक चट्टानको आधारमा बनाइएको छ । उहाँ यसको कुनाको शिर–ढुङ्गो हुनुहुन्छ

यसका विपरीत, सबै प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायहरू मानिसद्वारा निर्मित सङ्गठनहरू हुन्, जसले आ(आफ्ना
प्रमुखहरूका चुनाव गर्छन्, नियम र कानुन आदि बनाउँछन् । कुनै प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायको सदस्य
हुनका लागि व्यक्तिले कुनै आस्था वा मत स्वीकार गर्नु पर्छ । त्यस कार्य मार्फत त्यस सदस्यले
आफ्नो पन्थमा नभएका अन्य व्रिmश्चियनहरूसँग मेलमिलापका पूर्ण अवसर पाउँछ । कसै(कसैले भन्न
सक्छन् कि यो सत्य कुरा होइन, किनभने हामी सबै व्रिmश्चियनहरूसँग मेलमिलाप गर्छौँ । तर
उनीहरू अर्कै कुरासँग अवगत हुने छन् यदि उनीहरूले कुनै कुनै पन्थमा गएर प्रभु(भोज खाने प्रयास
गर्ने छन् । त्यस पन्थका सदस्य नभएका कारण, उनीहरूलाई प्रभु(भोज दिइने छैन । कैयौँ
सम्प्रदायहरूमा, तपाईँ सदस्य नभए, उनीहरूका सदस्यहरूले पाउने कैयौँ सुविधाहरूबाट तपाईँले
स्वयंलाई वञ्चित पाउनु हुन्छ ।
कुनै प्रोटेस्टेन्ट पन्थमा सामेल नभएसम्म नयाँ जन्म पाएका मानिसहरू प्रोटेस्टेन्ट हुँदैनन् । उनीहरूले
कुनै प्रोटेस्टेन्ट पन्थमा प्रवेश ग¥यो भने, उनीहरू प्रोटेस्टेन्ट हुने छन् र प्रोटेस्टेन्ट प्रणालीको भाग हुने
छन् । तर परमेश्वरले प्रोटेस्टेन्टहरू बनाउनु भएन—त्यस्तो कार्य मान्छेले गर्छ । परमेश्वरले
पापीहरूलाई सन्तहरूमा परिवर्तन गर्नु हुन्छ, तर प्रोटेस्टेन्टहरू कहिल्यै बनाउनु हुन्न ।
यदि चर्च आफ गाडका सदस्यहरू प्रोटेस्टेन्ट छैनन् (अनि निश्चित रूपमा उनीहरू रोमन कैथोलिक
पनि होइनन् भने, उनीहरू फेरि के हुन्? उनीहरूलाई (रोमी १ः७, १ कोरिन्थी १ः२, एफिसी १ः१), र
नयाँ करार मात्रमा ६० अन्य ठाउँहरूमा उद्धरण भएका सन्तहरू भनिन्छ; उनीहरूलाई (प्रेरित
११ः२६) बमोजिम व्रिmश्चियन भनिन्छ; (मत्ती ५ः९) अनुसार उनीहरूलाई परमेश्वरका नानीहरू
भनिन्छ । प्रोटेस्टेन्टवादमा उनीहरूको कुनै सहभागिता छैन, किन भने प्रोटेस्टेन्टवाद बेबिलोन हो (
प्रकाश १७ः५) ।
चर्च आफ गाडका सदस्यहरूलाई सधैँ सन्त, व्रिmश्चियन, परमेश्वरका नानीहरू आदि नाम दिइएका
छन् तर उनीहरूलाई प्रोटेस्टेन्टको नामले कहिल्यै पुकारिएका छैनन् । प्रोटेस्टेन्ट नाम बेबिलोनबाट
आएको छ र सच्चा प्रोटेस्टेन्ट बेबिलोनी हो । बेबिलोनमा परमेश्वरका सच्चा सन्तहरूको कुनै
सहभागिता छैन । बेबिलोनको पोशाक पछाडि छोडेर कैयौँ (प्रोटेस्टेन्ट, कैथोलिक, आदि) बेबिलोनबाट
बाहिर वास्तविक उज्यालोमा आए, जसमध्ये प्रोटेस्टेन्ट नाम एक रहेछ ।
ए.जे.मार्टिन

Leave a Comment