पोशाक बारे वेस्ले र फिनेका धारणाहरू

जान वेस्ले चिन्तित !
म चिन्तित भएको छु । के गर्ने बारे मलाई थाहा छैन । मैले विगतमा जे गर्नु पर्ने थियो, त्यो म बुझ्छु ।
मैले निर्णयात्मक र स्पष्ट रूपमा भन्ने हुन्थ्यो, “यो मेरो ठहर छ, मेरो र मेरो बाइबलको ठहर । साना
वा ठूला कुराहरूमा यस पुस्तकका विपरीत कार्य गर्ने दुसाहस म गर्न सक्दिनँ । त्यसमा लेखेको कुनै
अक्षर वा कण समेतलाई हटाउने शक्ति मलाई छैन । म एक बाइबल अनुसारको व्रिmश्चियन हुन
प्रतिबद्ध छु, बाइबल अनुसार अपूर्ण व्रिmश्चियन होइन, सम्पूर्ण रूपमा । यस आधारमा मसँग सामेल हुन
चाहने व्यक्ति छ कोही? छ भने, मसँग सामेल होऊ, नत्र सामेल हुनु पर्दैन ।”
पोशाकको सम्बन्धमा विशेष रूपमा मैले क्वेकर्स वा मोरावियन ब्रदरिन भनिने मानिसहरू जस्तै दृढ हुनु
पर्ने थियो (अनि, अब म बुझ्छु, त्यो निकै राम्रो हुने थियो । मैले भन्नु पर्ने थियो, “यो हो हाम्रो
पोशाकको तरिका, जुन, हामीलाई थाहा छ, बाइबल अनुसार पनि छ र शालीन पनि । तिमी यदि
हामीमा सामेल हुन्छौ भने, तिमीले हाम्रै समानको पोशाक लगाउनु पर्छ, तर तिम्रो इच्छा नभएसम्म
तिमीले हामीमा सामेल हुनु पर्दैन ।” तर अफसोस ! समय भिती सक्यो, अनि अब मैले के गर्न सक्छु
भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन ।
वेस्लेका प्रवचनहरू खण्ड द्वितीय, पृष्ठ ४३९
डबलिन, २ जुलाई, १७८९
चालर्स फिनेले स्वीकार गरे !
पोशाक, सरसामान इत्यादिमा फैशन बारे अब प्रश्न आउँछ । अनि यहाँ म स्वीकार गर्छु, यस
मामिलामा विगतमा म स्वयं त्रुटिको सिकार थिएँ । छुट्टै नदेखिने गरि, फैशन र परिवर्तनहरूलाई
अङ्गीकार गर्ने तरिकामा पोशाक लगाउनु व्रिmश्चियनहरूका लागि सर्वोत्तम तरिका हुने छ अनि यस
मामिलामा कसैलाई यो आभास नहोस् कि व्रिmश्चियनहरू अलग्गै छन् भन्ने कुरामा मेरो विश्वास थियो
अनि त्यही मैले सिकाएँ पनि । तर अब मैले आफ्नो त्रुटि बुझेँ अनि विगतको आफ्नो अन्धोपनामा
आश्चर्यचकित छु ।
त्यस्तो साधारण पोशाक लगाउनु तिम्रो कर्तव्य छ जसले संसारलाई दर्साऊस् कि फैशनका कुराहरूमा
तिमी कुनै रूपमा निर्भर छैनौ, तिनीहरूलाई तिमी कुनै महत्व दिँदैनौ, बरु तिमी तिनीहरूलाई घृणा र
बेवास्ता गर्दछौ । तर तिमी अलग नहुञ्जेल, संसारको फैशनबाट स्वयंलाई अलग नगरुञ्जेल तिमीले के
देखाउँछौ भने, तिमी तिनीहरूलाई महत्व दिन्छौ । साधारण पोशाक लगाउन बाहेक संसारका
फैशन‐विरुद्ध आ‐आफ्नो जीवनद्वारा उचित गवाही दिने कुनै अन्य तरिका छैन ।
स्वयंलाई व्रिmश्चियन भनिनेहरूका लागि फिनेका भाषणहरू पृष्ठ १४६ ।
आ‐आफ्नो समयमा यदि वेस्ले र फिने चिन्तित थिए भने, स्वयंलाई व्रिmश्चियन भनिनेहरूका पोशाकहरू
बारे हाम्रा युगका विश्वासीहरूलाई कति चिन्तित हुनु पर्छ ! हरे, अभक्ति !
पवित्र जीवनको लागि परमेश्वरका वचन सँग सुसङ्गतमा तिम्रो पोशाक छ र?

Leave a Comment