कैथोलिकहरूलाई मरियमको निर्देश

यूहन्नाका सुसमाचारमा, हामी काना नगरमा विवाहको भोजको कुरा पढ्छौँ । त्यहाँ मरियमले आफ्ना पुत्र, प्रभु
येशु र उहाँका वचनहरूको महत्व बारे प्रकाश गर्नु भयो ।
यो कुरा ज्ञात भएपछि कि रक्सी सिध्यो र उहाँले आफै केही गर्न सक्ने थिएनन्, उहाँले प्रभु येशुलाई भन्नु भयो,
जो केही गर्न सक्ने एकमात्र हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि मरियमले चाकरहरूलाई निर्देश दिनु भयो, त्यस निर्देशमा
हामी सबैले विचार गर्नु पर्छ । “उहाँकी आमाले चाकरहरूलाई भनिन्, उहाँले भन्नु भए बमोजिम तिमीहरूले
गर ।” यूहन्ना २ः५ ।
बाइबलमा यो केवल एक रेकार्ड छ जहाँ मरियमले निर्देश दिनु भएकी छिन्, त्यस कारण निश्चित रूपमा सबै
रोमन कैथोलिकहरूले उहाँका शब्दहरूमा विचार गर्नु पर्छ – “उहाँले भन्नु भए बमोजिम तिमीहरूले गर ।”
सबै रोमन कैथोलिकहरूको लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति भएका कारण, बाइबल हेरौँ र मरियमले गर भन्नु भएको कुरा
गरौँ – येशूले के भन्नु हुन्छ भन्ने कुरा बुझ र त्यही गर ।
प्रभु येशूले भन्नु हुन्छ…उहाँ तिम्रो एकमात्र रक्षक हुनुहुन्छ ः “येशूले तिनलाई भन्नु भयो, बाटो, सत्य र
जीवन म नै हुँ । मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताकहाँ आउन सक्दैन ।” यूहन्ना १४ः६ ।
उहाँले भन्नु भएन…आफ्नो उद्धारका लागि सन्त, पोप वा उहाँकी आमा समेतमा विश्वास गर । “अरू
कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिइएको छैन ।”
प्रेरित ४ः१२ ।
प्रभु येशूले भन्नु हुन्छ… केवल ममा विश्वासले तिमीलाई उद्धार गर्न सक्छ । “जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ,
त्यससित अनन्त जीवन छ । जसले पुत्रको आज्ञापालन गर्दैन, त्यसले जीवन देख्ने छैन, तर परमेश्वरको व्रmोध
त्यसमाथि रहिरहन्छ ।” यूहन्ना ३ः३६ ।
उहाँले भन्नु भएन… हामीलाई बचाउनमा सहायताका लागि विशेष बलिदान वा राम्रा कार्यहरू चाहिन्छन्
। “जसले कर्म चाहिँ गर्दैन, तर भक्तिहीनलाई धर्मी ठहराउनु हुने परमेश्वरमाथि भरोसा राख्तछ, त्यस्तो
मानिसको विश्वास धार्मिकता गनिन्छ ।” रोमी ४ः५ ।
प्रभु येशूले भन्नु हुन्छ… केवल परमेश्वरका वचनहरू पालनका अधिकारी हुन्, “मलाई इन्कार गर्ने र मेरा
वाणी ग्रहण नगर्नेको लागि एउटा न्यायाधीश छन् । जो वचन मैले बोलेँ त्यसैले अन्त्यको दिनमा त्यसको न्याय
गर्ने छ ।” यूहन्ना १२ः४८ ।
उहाँले भन्नु भएन… उहाँका वचन परम्परा वा मान्छेहरूका आदेशहरू हुन् । “तिनीहरू व्यर्थमा मेरो
उपासना गर्दछन्, तर तिनीहरूका शिक्षा मानिसहरूले सिकाएका विधि मात्र हुन् ।” “यसरी तिमीहरू आफ्नो
चलि आएको परम्परालाई कायम राखेर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ रद्द तुल्याउँछौ । अनि यस्तै अनेक
कामहरू तिमीहरू गर्दछौ ।” मर्कूस ७ः७, १३ ।
प्रिय कैथोलिक मित्र, तिमीले परमेश्वरका वचनहरूको पालन गर्छौ भने र आफ्नो पूर्ण विश्वास प्रभु येशूमा
राख्छौ भने र आफ्नो उद्धारका लागि अथवा आफ्नो उद्धारमा सहयोगार्थ आफू, आफ्नो “चर्च,” सैव्रmामेन्ट वा
कुनै अन्य चीजमाथि निर्भरतालाई समाप्त गर्छौ भने तिम्रो उद्धार आजै हुन्सक्छ र तिम्रो जीवन अनन्त छ भन्ने
कुरा तिमीलाई थाहा हुने छ । प्रभु येशू परमरक्षक हुनुहुन्छ । “तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा
जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाउँमा विश्वास गर्ने तिमीहरूलाई यो पत्र लेख्दैछु ।” १ यूहन्ना ५ः१३

प्रभु येशूका वचनमा विश्वास राख्ने कुराको चयन तिमीले गर्ने छौ कि छैनौ? उहाँले भन्नु भएका कुरा उहाँले
तिम्रो लागि गर्नु हुने छ भन्ने कुरामा तिम्रो विश्वास छ? “किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउने
छ ।” रोमी १०ः१३ ।
शायद हामीलाई तिमी कैथोलिक–विरोधी ठान्छौ? मित्र, हामी तिमीलाई माया गर्छौँ र तिम्रो मरण–उपरान्त
तिमी नर्कमा जाउ भन्ने कुरा हामी चाहँदैनौँ । आफ्ना विश्वासहरूको पुनः परीक्षण गर । बाइबललाई हेर ।
प्रभु येशूका वचनहरूलाई अस्वीकार गर्ने कुनै पनि व्यक्ति प्रभु येशूको विरोधी छ । “जो मेरो साथ छैन, त्यो
मेरो विरोधी छ ।” मत्ती १२ः३० ।

Leave a Comment