के यरूशलेममा मन्दिरको पुनर्निर्माण हुने छ?

पावलले चर्चलाई नयाँ करारको मन्दिर भनेका छन् ।
“के? तिमीहरूलाई थाहा छैन र, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो…” १ कोरिन्थी ६ः१९ । “के
तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नु हुन्छ?
…किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ, र त्यो मन्दिर तिमीहरू नै हौ ।” १ कोरिन्थी ३ः१६(१७ ।
पुरानो मन्दिरको पुनर्निर्माणमा न कुनै आवश्यकता न कुनै अर्थ हुने छ किनभने त्यसभन्दा निकै उत्तम र जीवित
मन्दिर आज विद्यमान छ ।
हातले बनाएका मन्दिरहरूमा अब परमेश्वर बास गर्नुहुन्न ।
“तर हातले बनाएका भवनहरूमा परमेश्वर बास गर्नुहुन्न…“ प्रेरित ७ः४८ ।
“परमेश्वर, जसले संसार र त्यसमा यावत् थोक बनाउनु भयो, उहाँ स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु भएका हुनाले हातले
बनाइएको मन्दिरमा बास गर्नु हुन्न…” प्रेरित १७ः२४ ।
परमेश्वरले सदाका लागि सबै शाब्दिक मन्दिरहरू त्याग्नु भएका छन् किनभने उहाँले यस नयाँ करारको व्यवस्थामा
आफ्ना मानिसहरूका ह्रदयहरूमा वास गर्ने आफ्नो इच्छा पूरा गर्नु भएको छ । परमेश्वरको एक मन्दिर जुन सधै
विद्यमान रहने छ भन्ने कुरा बुझ्दा, लगभग दुई हजार वर्ष पूर्व विनाश भएको र परमेश्वररहित भएको चिसो,
जीवनहीन भवनमा उहाँले पुनः के वास गर्नु पथ्र्यो र?
बाइबलले चर्चलाई “साँचो पवित्र वासस्थान” वा मन्दिर भनेको छ ।
प्रभु येशूका कुरा गर्दा, पावलले भने, “मानिसले होइन तर परमप्रभुले खडा गर्नु भएको पवित्रस्थान, साँचो पवित्र
वासस्थानमा उहाँ सेवक हुनुहुन्छ ।” हिब्रू ८ः२ ।
मानिसले होइन तर परमप्रभुले कुन पवित्र वासस्थान खडा गर्नु भयो? “…मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्ने
छु…” मत्ती १६ः१८ । परमेश्वरले पहिल्यै आफ्नो लागि मन्दिर बनाउनु भएको हुनाले, पुरानो, विनाश भएको, मन्दिरको
पुनर्निर्माण गर्ने उहाँको इच्छा छ भन्ने कुरा सोच्नु अथवा बाइबलले त्यसको पुनर्निर्माणको भविष्यवाणी गरेको छ सोच्नु
हास्यास्पद छ ।
प्रभु येशू नयाँ करारको मुख्य पूजाहारी हुनुहुन्छ ।
“…हामीले दृढ स्वीकार गरेका प्रेरित तथा प्रधान पूजाहारी येशूलाई विचार गर…” हिब्रू ३ः१
“…मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पूजाहारी हौ ।” हिब्रू ७ः१७ ।
नयाँ करारको प्रधान पूजाहारी प्रभु येशू हुने तथ्यले कुनै शाब्दिक मन्दिरका गतिविधिहरूको पुनर्सथापनाको सबै
आशालाई अमान्य बनाउँछ । मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्न र त्यसलाई कार्यरत अवस्थामा फिर्ता ल्याउनका लागि, प्रभु
येशूले आफ्नो प्रधान पूजाहारीको पद त्याग्नु पर्छ, किनभने प्रभु येशू लेवीका वंशज हुनुहुन्न थियो । “उहाँ यस पृथ्वीमै
हुनुहुँदा हो त उहाँ पूजाहारी हुनुहुने नै थिएन, किनभने व्यवस्था बमोजिम भेटी चढाउने पूजाहारीहरू त छँदैछन् ः
तिनीहरूले स्वर्गीय पवित्रस्थानको नकल र छायाको सेवा गर्दछन् ।” हिब्रू ८ः४ । प्रभु येशू पुनः मृत नहुने भएका कारण
उहाँले प्रधान पूजाहारीको पद हराउने सम्भवना नहुने भएकाले शाब्दिक मन्दिर पुनः सव्रिmय हुन सक्दैन, यदि त्यस्तै
मन्दिर कसैले निर्माण ग¥यो पनि ।
पशु बलिको कुनै पुनस्र्थापना हुन सक्दैन, किनभने प्रभु येशू हाम्रा बलिदान हुनुहुन्छ ।
“तर ख्रीष्टले त पापहरूका निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो, अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने
बाहुलीतर्फ विराजमान हुनु भयो ।” हिब्रू १०ः १२ ।
“अरू प्रधान पूजाहारीहरूले जस्तै…उहाँले दिनहुँ बलिदान चढाइरहनु पर्दैन । आफैलाई अर्पण गरेर उहाँले यो काम
सधैँको निम्ति एकै पल्टमा पूरा गरि दिनु भयो ।” हिब्रू ७ः२७ ।
पुरानो मन्दिरको आँगनमा चढाइएका पुराना सबै बलिहरू केवल येशू, परमेश्वरका थुमाका प्रतिनिधि मात्र थिए ।
“आजसम्म बलि चढाइएका सबै थुमाहरू मानिसहरूले प्रस्तुत गरेका थिए ः संसारको पापका लागि केवल एक पर्याप्त
र उपलब्ध बलिदानको रूपमा, यो (येशू परमेश्वरले प्रदान गर्नु भएको छ ।” — एडम क्लार्क ।
पवित्र ग्रन्थहरूका लेखकहरूलाई मन्दिरको पुनर्निर्माणको कुरा गर्नका निम्ति परमेश्वरले प्रेरित गर्नु पूर्ण रूपमा
असम्भव छ किनभने यसले प्रभु येशूका शरीरको वलिदानलाई निष्फल पार्ने छ ।
बाइबलले नयाँ यरूशलेम चर्च हो भनेर घोषणा गर्छ ।
“तर तिमीहरू त सियोन पर्वतमा आएका छौ, जीवित परमेश्वरको शहर, स्वर्गीय यरूशलेममा…” हिब्रू १२ः२२ ।
“तर माथिको यरूशलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन् ।” गलाती ४ः२६ ।
यहाँ पुनः हामी हेर्छौँ कि परमेश्वरले शाब्दिक कुराबाट ध्यान हटाएर त्यसलाई आध्यात्मिकमा केन्द्रित गर्नु भएको छ ।
जब परमेश्वरले निरन्तर यी कुरा हाम्रा सामुने राख्नु भएको छ, मिथ्या अगमवक्ताहरूले यसका विपरीत कुरा गर्नु
कसरी सम्भव छ? उनीहरू वास्तवमा मिथ्या अगमवक्ताहरू र दियाबलसका छोरा(छोरीहरू हुन् भन्ने कुराको यो
प्रमाण छ ।
पुराना र नयाँ करारका मन्दिरहरूका विषयमा बाइबल सुस्पष्ट छ भन्ने कुरा हेर्दा, आउँदा राम्रा कुराहरूका प्रतिनिधि
हुने परमेश्वरका मनसायहरूलाई शाब्दिक अर्थ लगाउने अभ्यासमा लागेका आधुनिक शिक्षकहरूद्वारा हामी धोकाको
सिकार नहोऔँ । परमेश्वरका सुसमाचारको सुस्पष्टता विपरीतको प्रचार गर्नेहरूबाट भ्रमित नहुनका लागि हामी आफ्ना
पाठकहरूलाई प्रोत्साहित गर्छौँ । प्रकट गरिएका कुराहरू विपरीत हामीले बाइबलमा अर्थ लगाउन सक्दैनौँ । असत्य
बोल्ने सबै व्यक्तिहरू हराउने छन् भन्ने कुराको यदि परमेश्वरले खुलासा गर्नु भएको छ भने, तब धोकाबाजी निरन्तर
चलाउनेवाला झुट बोल्ने व्यक्ति दण्डबाट जोगिने छ भन्नलाई बाइबलबाट कुनै पनि चीजलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन ।
तर मिथ्यावादी अगमवक्ताहरू ठेट त्यही गर्दछन्, उनीहरूले बाइबल विरोधी कुराको प्रचारका लागि बाइबललाई प्रयोग
गर्दछन् ।
तर हालको समयमा मन्दिरको पुनर्निर्माणले के भलाइ गर्ला? आफ्ना मस्तिष्कहरूको राम्रो विचारशक्तिलाई उपयोग
गरेर हामी सबै यस प्रश्नको उत्तर दिऊँ । त्यस मन्दिरमा हामीले कुनै मुक्ति, परमेश्वरका अनुबन्धको कुनै बाकस, कुनै
उपचार, कुनै महिमा, कुनै परमेश्वर भेट्ने छैनौँ । इतिहासका पाठ र पर्यटकीय आकर्षण बाहेक त्यो बेकाम हुने छ ।
उहाँका सत्यका लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद र “कहिल्यै नष्ट हुन नसकिने” झन् उत्तम मन्दिरमा वास गर्न र त्यसका
भाग हुनका निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद । दानिएल २ः४४ ।
अब्राहामका सन्तान
अब्राहामका सन्तानमा
पृथ्वीका सबै राष्ट्रहरूलाई जीवनको आश्वासन दिइएको छ,
इस्राएलको देशमा रहेकाहरूका माध्यमले होइन
तर हाम्रा सन्तान, धन्य प्रभु येशूका माध्यमले ।
कुनै “सन्तानहरू” का लागि त्यसरी थिएन, जसरी
अधिकांशका लागि आश्वासन उज्ज्वल थियो
हामीले कुनै राष्ट्रको शत्रुता गर्नु पर्दैन,
किनभने प्रभु येशू सन्तान हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँले त्याग्नु भएका नियममा
यहूदीले कहिल्यै महिमा पाउन सक्दैन
किनभने निश्चित नै ती नियम थपिएका थिए
जबसम्म विनम्र सन्तान आउने थिए ।
इस्राएलले रक्षा गर्ने अपेक्षा गरेका
अन्धेरा सम्प्रदायहरू अब,
होइन हे दृष्टिहीन भएको पिँढी
कुनै व्यक्तिलाई परमेश्वरले आदर गर्नु हुन्न ।
हामी येशूमा बदलिँदै छौँ,
उहाँका रगतद्वारा हाम्रा आत्माहरू स्वतन्त्र भए ।
अब आश्वासन हाम्रो छ
र उहाँमा हामी सन्तानहरू छौँ ।
जेसन हाग्रेर्व

Leave a Comment