के तिमी अनन्तसम्म आफ्ना पापहरूविरुद्ध सुरक्षित छौ?

के तिमी अनन्तसम्म आफ्ना पापहरूविरुद्ध सुरक्षित छौ? प्रभु येशूमा साँचो विश्वास राख्ने मान्छेका लागि सशर्त सुरक्षा
बारे बाइबलमा भनिएका कुरा अब हामी हेरौँ । “एक चोटि उद्धार भएको सधैँको लागि उद्धार भएको” भ्रम फैलाउने
शिक्षाको खण्डनमा बाइबलमा लेखेका श्लोकहरू निम्नलिखित छन् ।
हिब्रू २ः१—३ ः “यस कारण जे सुनेका छौँ त्यस माथि हामीले अझ बढी ध्यान दिनु पर्छ, नत्रता हामी त्यसबाट
बहकिएर जाने छौँ । यदि स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरेको सन्देश अटल रह्यो भने, र हरेक अपराध र अनाज्ञाकारिताको
निम्ति उचित दण्ड दिइयो भने, यदि हामीले यति महान् मुक्तिको वास्ता राखेनौँ भने हामी कसरी उम्कौँला? यो मुक्ति
सर्वप्रथम प्रभुबाटै घोषणा गरिएको थियो र उहाँको वचन सुन्नेहरूद्वारा हाम्रो निम्ति पक्का साबित गरियो ।”
नयाँ जन्म पाएका व्रिmश्चियनहरूको हैसियतमा हामीले त्यस्तो महान् मुक्तिको बेवास्ता ग¥यौँ भने, तब के हुने छ?
कुनै “विश्वास” राख्ने व्यक्तिले यस संसारलाई माया गर्ने जीवन व्यतीत ग¥यो वा पापी जीवनशैली अपनायो भने, तब
के हुने छ?
याकूब ४ः४ ः “व्यभिचारी मानिस हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई
थाहा छैन? यस कारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ ।”
पापमय स्वभावको निम्ति रोप्ता के हने छ?
गलाती ६ः७—८ ः “धोखामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्तछ त्यसैको कटनी पनि गर्ने छ ।
जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्तछ, त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्ने छ । तर
जसले आत्माको निम्ति रोप्तछ, त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गर्ने छ ।”
कुनै सांसारिक “व्रिmश्चियन” को न्याय कसरी हुने छ? के सांसारिक, पाप गर्ने “व्रिmश्चियनहरू” परमेश्वरका शत्रुहरू
हुन्? उनीहरू निरन्तर पापी सांसारिक जीवनशैलीमा रहे भने, परमेश्वरका शत्रुहरूको के परिणाम हुने छ?
“किनभने, पापस्वभावमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो ।” रोमी
८ः६ ।
इजकिएल १८ः२० मा भनिएको छ, “त्यो प्राण, जसले पाप गर्छ, त्यही मर्छ ।” पावलले रोमी ६ः२३ मा लेखेका छन्,
“किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो ।” यो कुन प्रकारको मृत्यु हो? के यसको अर्थ आत्मिक मृत्यु होइन?
धर्मी मानिसले आफ्नो धार्मिकता त्याग्यो भने, के हुने छ?
“तर धर्मी मानिसले आफ्नो धार्मिकतालाई त्यागेर पाप गर्छ, र दुष्ट मानिसले गरेका घिनलाग्दा कामहरू गर्छ भने, के
त्यो बाँच्ने छ र? त्यसले अघि गरेको कुनै पनि धर्मको कामको सम्झना हुने छैन । त्यसको अविश्वास र त्यसले गरेका
पापको कारण त्यो मर्ने छ ।” इजकिएल १८ः२४ ।
प्रकाश २१ः८ ः “तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादूगरहरू,
मूर्तिपूजकहरू र झूटा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुने छ । यो दोस्रो मृत्यु हो ।”
परमेश्वरका विरुद्ध पाप गर्ने कार्य जारी राख्ने र हामीहरू मर्ने छैनौँ भन्ने कुरा सोच्ने मानिसहरूको के परिणाम हुने छ
भन्ने कुरा बाइबलले दर्साएको छ; यसमा पाप गर्नेवाला धार्मिक प्रोफेसरहरू पनि सामेल छन् ।
“एक चोटि उद्धार गरिएको सधैँको लागि उद्धार गरिएको” अदनको बगैँचाबाट आएको झुट हो
अदनको बगैँचामा (सर्पद्वारा) झुट के थियो भने आदम र हव्वाले असल र खराबको ज्ञान दिने रूखको फल खायो भने,
उनीहरू मर्ने थिएनन् । सर्पले उत्पत्ति ३ः४ मा भन्यो, “तिमीहरू मर्दैनौ ।” आदम र हव्वा धोकामा परे । त्यस रूखको
फल खाए पछि तुरन्तै, उनीहरू आत्मिक रूपमा मरे र उनीहरूले परमेश्वरबाट लुक्ने प्रयास गरे ।
आफूलाई व्रिmश्चियन भन्ने धेरैले आज त्यही सोच्छन् । उनीहरूले पापको रूखको फल खाने छन् (भने जस्तै र तैपनि
अनन्त जीवन पाउने छन् । उनीहरू बिल्कुल गलत छन् । पापको ज्याला अभैm मृत्यु हो, चाहे कोही आफूलाई
व्रिmश्चियन मानोस् वा नमानोस् ।
के प्रभु येशू पापको प्रकृति बदल्न आउनु भयो, वा मानिसको प्रकृति बदल्न? (रोमी ६ः४—६, २ कोरिन्थी ५ः१७) ।
के कुनै व्रिmश्चियन नयाँ जन्म पाएको पापी हो? “परमेश्वरले त्यस्तो नगरून् !” रोमी ६ः१—२ हेर्नुहोस् ।
“येशूले तिनीहरूलाई भन्नु भयो, परमेश्वरको काम यही हो ः जसलाई उहाँले पठाउनु भयो उस माथि विश्वास गर ।”
यूहन्ना ६ः२९ । बाइबल अनुसार, के आदम र हव्वाले परमेश्वरको काम गर्न छोडे? त्यस रूखको फल उनीहरूको
मृत्युको कारण हुने छ भन्ने परमेश्वरको कुरामा उनीहरूले के विश्वास समाप्त गरे? के यो भन्नु उचित छ कि “एक
चोटि उद्धार गरिएको सधैँको लागि उद्धार गरिएको” मा वर्तमान समयमा विश्वास गर्ने “व्रिmश्चियनहरू” मर्ने छैनन्
यदि उनीहरू लगातार पापमा रहन्दै गए? के यो बगैँचाको झुट होइन? तिमी निश्चित रूपमा मर्ने छैनौ यदि तिमी
निरन्तर पाप गर्दै गर्छौ भने । के “एक चोटि उद्धार गरिएको सधैँको लागि उद्धार गरिएको” एउटा अर्कै “सुसमाचार”
होइन र; त्यस्तो एउटा “सुसमाचार” जसले पापी जीवनशैलीको प्रवर्धन गर्छ?
नयाँ जन्म पाए पछि प्रभु येशूमा वास गर्ने
बाइबल यस विषयमा स्पष्ट छ, आफ्नो पापको लागि पश्चात्ताप गरे पछि र आफ्नो मुक्तिदाताका रूपमा प्रभु येशूमा
विश्वास गरे पछि, तिम्रो नयाँ जन्म हुने छ; तिमी परमेश्वरको नानी हुने छौ (मर्कूस १ः१५, यूहन्ना ३ः३) । तिमी
ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि हौ (२ कोरिन्थी ५ः१७) । अनन्त जीवन प्राप्त गर्नका लागि परमेश्वरबाट सित्तैमा उपहार पाए पछि
प्रभु येशमू ा वास गर्नु आवश्यक छ । यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने बाइबलका श्लोकहरू निम्नलिखित छन् ।
यूहन्ना १५ः१—६ ः “साँचो दाखको बोट म हुँ, र मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ । ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल
फलाउँदैन, उहाँले त्यसलाई छाँट्नु हुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन् बढी फल फलोस् भनी उहाँले छिँवल्नु
हुन्छ । मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ । ममा रहो, र म तिमीहरूमा रहन्छु ।
जसरी हाँगो दाखको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने,
तिमीहरूले पनि सक्दैनौ । दाखको बोट म हुँ, तिमीहरूचाहिँ हाँगाहरू हौ । यदि कोही ममा रह्यो भने, र म त्यसमा
रहेँ भने, त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ । कोही मानिस ममा रहेन
भने, त्यो हाँगाझैँ बाहिर मिल्काइन्छ, र त्यो सुकिहाल्छ । यसता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छन्, र आगोमा
फालिदिन्छन्, र ती जलिहाल्छन् ।”
रहो, रह्यो, रहेर शब्दहरू आदेशसूचक अवस्थामा छन् । यसको अर्थ हो, यो एउटा आदेश छ । यदि कुनै व्रिmश्चियन
प्रभु येशूमा रहेन भने, उसलाई के हुने छ? “असल फल नफलाउने हरेक रूख काटी ढालिन्छ, र आगोमा फालिन्छ ।
यसरी नै अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूका फलबाट चिन्ने छौ ।” मत्ती ७ः१९, २० ।
रोमी ११ः१८—२२ ः “ती हाँगाहरूका सामु घमण्ड नगर । यदि घमण्ड नै गर्नु हो भने, यो याद राख, कि जरालाई
थाम्ने तिमी होइनौ, तर जराले पो तिमीलाई थाम्छ । तिमी भन्ने छौ, ‘म कलमी बाँधिन सकूँ भनेर नै हाँगाहरू
काटिएका थिए ।’ ठीकै हो, तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा नै हाँगाहरू काटिएका हुन् । तिमी चाहिँ तिम्रो विश्वासले
मात्र खडा छौ । घमण्ड नगर, तर श्रद्धापूर्ण भय राख । किनभने यदि परमेश्वरले स्वभाविक हाँगाहरूलाई बाँकी राख्नु
भएन भनेता तिमीलाई पनि बाँकी राख्नु हुने छैन । यस कारण परमेश्वरको दया र कठोरतालाई ध्यानमा राख—पतन
भएकाहरू माथि कडा व्यवहार, तर उहाँकै दयामुनि रहिरह्यो भने तिमीलाई परमेश्वरको दया देखाइने छ, नत्रता तिमी
पनि काटिने छौ ।”
कुनै व्रिmश्चियन घमण्डी भयो भने, के त्यसलाई काटिन सकिने छ? “यदि” कुनै मानिस प्रभु येशूका भलाइ र स्वयं प्रभु
येशू “मा” रहेन भने त्यसका के परिणामहरू हुने छन् ः “तर यदि उनीहरूले हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टलाई
चिनेर पनि संसारका दूषित गराउने कुराबाट उम्कि सके पछि फेरी पापमा फसेर त्यसको वशमा परे भने, तिनीहरूको
पछिल्लो अवस्था अगाडिको भन्दा अझ खराब हुन्छ ।” २ पत्रुस २ः२० ।
अन्त्यसम्मै दृढतासाथ रहेन भने के हुने छ? “यदि हामीले हाम्रो शुरूको भरोसालाई अन्त्यसम्मै दृढतासाथ थामिराख्यौँ
भने, हामी ख्रीष्टका सहभागी भएका छौँ ।” हिब्रू ३ः१४ ।
रोमी ६ः२१—२३ ः “अब जुन कुरामा तिमीहरू अहिले शर्माउँछौ, सो कुराबाट तिमीहरूले के प्रतिफल पायौ? ती
कुराहरूको अन्त्य चाहिँ मृत्यु हो । तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका कमारा भएका छौ, अनि
तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो, र त्यसको अन्त्य चाहिँ, अनन्त जीवन । किनकि पापको ज्याला मृत्यु
हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो ।”
कुनै “व्रिmश्चियन” को कुनै पवित्रकरणको प्रतिफल छैन भने, के हुने छ? के त्यस्ताहरूले अनन्त जीवन पाउने छन्?
यदि कसैले आफ्नो दाज्यूभाइलाई घृणा गर्छ भने, के तै पनि उसले अनन्त जीवन पाउने छ? “आफ्नो दाज्यूभाइलाई
घृणा गर्ने हरेक हत्यारा हो, र कुनै हत्यारासँग अनन्त जीवन रहँदैन भन्ने तिमीहरूलाई थाहै छ ।” १ यूहन्ना ३ः१५ ।
रोमी ८ः१ ः “यस कारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन । पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई
जीवनका आत्माको व्यवस्थाले ख्रीष्ट येशूमा मुक्त पारेको छ ।”
पापस्वभाव अनुसार जिउँने कुनै “व्रिmश्चियन” को भत्र्सना हुने छ र? “किनकि पापस्वभाव अनुसार जिउँछौ भने,
तिमीहरू मर्छौ, तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पा¥यौ भने तिमीहरू जिउने छौ ।”
रोमी ८ः१३ । “तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्छ । तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरे
पछि त्यसले पाप जन्माउँछ । अनि पाप पूरै बढे पछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ ।” याकूब १ः१४, १५ । “तिनी नयाँ
विश्वासमा नहोऊन्, नत्रता घमण्डले फुलेर तिनी दियाबलसले पाउने दण्डमा पर्ने छन् । (१ तिमोथी ३ः६)”
विश्वासलाई अन्त्यसम्मै थामिराख्ने
१ तिमोथी ६ः१२ ः “विश्वासको उत्तम लडाइँ लड । अनन्त जीवन पव्रिmराख । यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको थियो,
जब तिमीले धेरै साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिम्रो विश्वासको असल साक्षी दिएका थियौ ।”
हिब्रू ३ः६ ः “तर ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरका घरानामा पुत्रको रूपमा विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो । यदि हाम्रो आशामा हामीले
आफ्नो भरोसा र गौरव अन्त्यसम्मै थामिराख्यौँ भने, हामी उहाँका परिवार हौँ ।”
हिब्रू ५ः९ ः “र सिद्ध तुल्याइएर उहाँको आज्ञापालन गर्नेहरू सबैका निम्ति उहाँ अनन्त मुक्तिको स्रोत बन्नु भयो ।”
निष्कर्ष
कुनै व्यक्तिले जे गरे पनि उसले अनन्त जीवन पाउने छ भने, अन्त्यसम्मै आज्ञाकारी किन रहने? “एक चोटि उद्धार
गरिएको सधैँको लागि उद्धार गरिएको” भन्ने धारणाले पापी जीवनशैली र अर्कै “सुसमाचार” को प्रवर्धन गर्छ । यदि
सुसमाचार वा त्यसको कुनै अंशको रूपमा कसैले यस सिद्धान्तलाई प्रवर्धन ग¥यो भने, त्यो व्यक्ति श्रापित हुने छ ।
“हामीले अघिदेखि नै भने जस्तै म फेरि अहिले पनि भन्दछु, तिमीहरूले जुन सुसमाचार ग्रहण गरेका छौ, त्यसको
विपरीत अरू कसैले तिमीहरूलाई प्रचार गर्दछ भने, त्यो श्रापित होस् ।” गलाती १ः९ ।
जेफ मोजर द्वारा

Leave a Comment