के गुप्त पुनरागमन हुने छ?

“तिमीले पुनरागमन प्राप्त गर्न सकेनौ भने, पशुको छाप पाउने पात्र नहौ !” मैले एक चोटि हेरेको लेख यसरी
आरम्भ भएको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा लगभग जुनसुकै पुस्तक–पसलमा प्रवेश गर्दा, लहडका
अवशेषहरूले तुरन्तै ध्यान आकर्षण गछनर्् । टिम लाहे र जेरी जन्किन्सले आफ्ना सुस्पष्ट उपन्यासहरूद्वारा
चर्चमा पुनरागमन उपरान्तको जीवनलाई दर्साएर, व्रिmश्चियन हुने दाबी गर्ने मान्छेहरूको संसारलाई चित्रण
गरेका छन् । तर के त्यस्तो कुनै चीज हुने छ ? के समय(अन्त्यको त्यस्तो दृष्टिकोणको समर्थन बाइबलले
गरेको छ ?
परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यो कुरा थाहा पाउनलाई हामीले ती लेख र उपन्यासहरू पढ्नु आवश्यक छैन
। उत्तरहरूका लागि हामीले केवल परमेश्वरका वचनहरू हेर्नु पर्छ । प्रभु येशूका पुनरागमनका विषयमा
बाइबलमा निम्नलिखित अवधारणाहरू दिएका छन् ः
यो गुप्त तरिकामा हुने छैन । “हेर, उहाँ बादलहरूसाथ आउँदै हुनुहुन्छ, र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्ने छ ।
तिनीहरूले पनि, जसले उहाँलाई घोचे, र पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्ने छन् । यसै होस्
। आमिन ।” प्रकाश १ः७ ।
यसबाट मृतकहरूका पुनरुत्थान, र पछि जीवित सन्तहरूका उत्थान प्रभावित हुन्छन् । “प्रभुका वचनद्वारा
हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ, कि हामी, जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचि रहन्छौँ,
सुतिएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौँ । किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको
आवाज र परमेश्वरका तुरहीको सोरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ, र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरिउठ्ने
छन् । तब हामी बाँचि रहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ
लगिने छौँ, र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहने छौँ ।” १ थेसलोनिकी ४ः१५—१७ ।
मृतक अधर्मीहरूलाई एकै समयमा उठाइने छ । “यसमा अचम्म नमान, किनभने समय आइ रहेछ, जब
चिहानमा हुनेहरू सबैले उसको सोर सुत्रे छन्, र बाहिर निस्कि आउने छन् ः सुकर्म गर्नेहरू जीवनको
पुनरुत्थानको निम्ति, र कुकर्म गर्नेहरू चाहिँ दण्डाज्ञाको पुनरुत्थानको निम्ति ।” यूहत्रा ५ः२८—२९ ।
दुष्टहरूलाई त्यही दिनमा न्याय सुनाइने छ । “र तिमी कष्ट पाएकाहरूलाई हामीहरूसँग आराम दिनु हुन्छ
। यो तब हुन्छ, जब प्रभु येशू आफ्ना शक्तिशाली स्वर्गदूतहरूसँग बल्दो आगोमा स्वर्गबाट प्रकट हुनु हुनेछ ।
परमेश्वरलाई नचित्रेहरूलाई र हाम्रा प्रभु येशूको सुसमाचार नमात्रेहरूलाई उहाँले दण्ड दिनु हुन्छ ।
तिनीहरूले अनन्त विनाशको दण्ड तथा प्रभुको उपस्थिति र उहाँका शक्तिको महिमाबाट अलग हुने दण्ड
भोग्ने छन्, जब त्यस दिन उहाँका सन्तहरूमा महिमा पाउन र विश्वास गर्नेहरू सबैलाई आश्चर्य चकित
पार्न उहाँ आउनु हुने छ, किनभने तिमीहरूलाई दिएको हाम्रो साक्षीमा तिमीहरूले विश्वास ग¥यौ ।” २
थेसलोनिकी १ः७—१० ।
प्रभु येशुले आफ्नो दोस्रो आगमनको तुलना नोआ र लोत (लूका १७ः२६—३०) का कथाहरूमा व्यक्त
परिस्थितिहरूसँग गर्नु भयो । पृथ्वीमा न्याय त्यसै दिनमा आयो जुन दिन नोआले जहाजमा प्रवेश गरे, अनि
सदोममाथि न्याय त्यसै दिनमा आयो जुन दिन लोतले त्यहाँबाट प्रस्थान गरे ।
संसारको अन्त्य त्यसै समयमा हुने छ । “तर प्रभुको दिन त चोर जस्तै गरी झट्टै आउने छ, जसमा आकाश
चाहिँ ठूलो आवाजसाथ बितिजाने छ, तत्वहरू आगोको रापले पग्लिने छन्, र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै
थोक भस्म हुने छन्…जुन दिन आकाशहरू जलेर भस्म हुने छन्, र तत्वहरू आगोको रापले पग्लने छन्…”
२ पत्रुस ३ः१०, १२ ।
यो कुरा आश्चर्यजनक छ, परमेश्वरका वचनहरूद्वारा सोझो सिकाइको रोशनी हुँदाहुँदै, एउटा झूटो
भविष्यसूचक सांसारिक दृष्टिकोणले धार्मिक संसारलाई आफ्नो वशमा पारेको छ । आधुनिक पुनरागमनवाला
दृष्टिकोणका खतराहरू निम्नलिखित कारणहरूद्वारा स्पष्ट छन् ः
यसले पापीहरूलाई उद्धारको “दोस्रो अवसर” पाउने झूटो आशा प्रदान गर्छ । प्रकट रूपमा यस विचारधाराले
यस सिद्धान्तभन्दा कमसल अरू कुनै चीज प्रतिपादन गर्न सक्दैन थियो । एक गुप्त पुनरागमन र त्यसका
परिणाम स्वरूप भयङ्कर पीडा, सहस्राब्दी, आदिको पाठ सुसमाचारको सन्देशको अत्यावश्यकताप्रति
हानिकारक छ । “हेर, ग्रहणयोग्य समय अहिले हो, मुक्तिको दिन अहिले हो ।” २ कोरिन्थी ६ः२ ।
गुप्त पुनरागमनको पाठ स्वीकार्ने कुनै पनि व्यक्तिले जब इभान्जेलिक कुरा गर्न चाहन्छ, त्यसको सन्देशका
सामु पुनरागमनको विचारले कस्तो स्पष्ट समस्या खडा गर्छ भत्रे कुरा त्यसलाई थाहा छ । यदि पापीहरूलाई
यो विश्वास दिइयो भने कि उनीहरूले दोस्रो अवसर पाउने छन्, उनीहरू दुष्ट्याइँ अहिले किन त्यागने छन्?
“कुनै अपराधको दण्ड तुरन्तै भएन भने, मानिसहरूका ह्रदयले दुष्ट काम गर्नलाई योजनाहरू बनाउँछन् ।”
उपदेशक ८ः११ । जसले पुनरागमनको उपदेश दिन्छ, उसले पापीहरूको कठोरता र पश्चातहीनतामा वृद्धि
गर्छ ।
यसले उत्साह र इभान्जेलिक कुराको कमीलाई प्रोत्साहन गर्छ । पवित्रताका लेखहरूका एक संपादकले हालै
आध्यात्मिक जागरण र उत्साहमा कमीका लागि पुनरागमन, सहस्राब्दी आदि जस्ता समय(अन्त्यका
मिथ्याहरूको स्वीकरणलाई दोषी ठहराएका छन् । उनको विचार उत्तम गुणवत्तायुक्त नभएको होइन ।
इभान्जेलिक कार्यका लागि आवश्यक तात्कालिकताप्रति दोस्रो(अवसरवाला परिकल्पनालाई अङ्गीकार गर्ने
सांसारिक–दृष्टिकोण अनुकूल छैन । कयौँ धार्मिक समूहहरू केवल आ(आफ्ना सदस्यहरूसम्म सीमित भइ
रहेका छन्, अनि बाटो बिराएकाहरू समक्ष पुग्ने र उनीहरूलाई जित्ने त्यस्ता धार्मिक समूहहरूसँग थोरै
प्रेरणा छ वा कुनै प्रेरणा छैन ।
यसले बाइबलमा नभएको विश्वास उत्पत्र गर्छ । यस्तो भएकोले, यसले समय–अन्त्य बारे यथार्थलाई छोप्छ,
अनि यो परमेश्वरका वचनहरूसँग खुला विरोधी छ । भयङ्कर पीडा, सहस्राब्दी, आदि जस्ता अन्य धार्मिक
त्रुटिहरूलाई समर्थन गर्नका लागि यसलाई आधारका रूपमा उपयोग गरिन्छ । यस प्रकार, यसले
आत्माहरूलाई बाइबलको सही अर्थ र त्यसप्रति उनीहरूको उत्तरदायित्व बुझ्नबाट वञ्चित गर्छ ।
प्रभु येशुका शीघ्र पुनरागमनको रोशनीमा, र पापीहरूलाई चेतावनी दिने हाम्रो दायित्वका कारण, हामी हरेक
व्यक्तिलाई बाइवलको अध्ययन गर्न र सत्य जान्नका लागि दृढ आग्रह गर्छौँ । कुनै दोस्रो अवसर प्राप्त हुने छैन
। हरेक व्यक्तिले अहिल्यै तयारी गर्नु पर्छ, किनभने “त्यो दिन” हामीमाथि निश्चित रूपमा आउने छ ।
भाइ डेनियल ईक्लबर्गर

Leave a Comment